19.04.2024
Общината рече:

Трансгранични боклуци тровят София!

Ето поредния довод на общината срещу нас в делото ни за по-чист въздух в София. След като ви запознахме с първата любопитна теза на СО, а именно, че за периода 2014-2016 е дала близо 1 300 000 000 лв за чистотата на въздуха в столицата, е ред на следващото твърдение. То се базира на идеята за фоновото замърсяване – това е пренасянето на замърсители на въздуха от територии извън София, че и извън България.

Според твърденията на адвокатската кантора, наета от общината за защита от нас, измервателната станция на Копитото измерва именно фоновото замърсяване, който в периода 2009-2014 е отчел фоново замърсяване в диапазона 16-22 µg/m3. “Анализът на отчетените от пункта Копитото данни показва, че при отсъствие на външен пренос на ФПЧ10 изискванията за КАВ в София по отношение на средногодишните норми на ФПЧ10 биха били по-добри.” В превод – заради пустите му трансгранични боклуци във въздуха не стигаме нормите за чист въздух и сме на това дередже.

💵 Дари на http://chistvazduh.spasisofia.org/dari/

📜Повече информация за делото -> http://chistvazduh.spasisofia.org/kolektivniyat-ni-isk/

📸 Снимка: skymedia-bg.com

Димо Господинов

Адвокат в Софийска адвокатска колегия – от 2014-та година до сега. Процесуален представител по десетки дела, свързани с търговски, граждански и административни казуси. Води редица проекти за съответствие на компании с режима за защита на лични данни. Член на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Създава концепцията и изготвя искове за замърсяването на въздуха в гр.София срещу Столична община. Участва лично в състава на представителите на колектива, който завежда исковете. В периода 2013-2015- та година е координатор на „Правни програми“ към фондация “МожеБГ” (MoveBG), като в качеството си на такъв участва в инициативи за законодателни промени в областта на правосъдната система, изборните правила, медийния плурализъм и други.