13.06.2024

Включи се и ти

Дотук успяхме да подготвим три сериозни и тежки иска срещу Столичната община и да ги внесем в съда. Сега имаме нужда и от твоята подкрепа.

Накратко:

 • Можете да се присъедините до 1 октомври 2018г.
 • Трябва да учите, работите или живеете в София.
 • Праща се молба до съда.

Съгласно определението на I-20 състав на Софийски градски съд от 12.07.2018г. по гр.д. №6614/17 г. и съгласно глава 33 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), в срок до 1 октомври 2018г. желаещите представители на Колектива могат да се присъединят към делото на група „Чист въздух“ срещу Столична община за замърсяването на въздуха. В следващите няколко реда сме формулирали нашите съвети до желаещите да се присъединят граждани – какво е значението на присъединяването, кой може да се присъедини по какъв начин и в какъв срок.

NB: Формулираните по-долу препоръки не са задължителни за съда и той не е задължен да се съобрази с тях. Целта ни е на максимално разбираем език да Ви напътим и подпомогнем за участие в делото, доколкото това е възможно, но не носим отговорност, ако съдът прецени, че не следва да ви допусне да се присъедините към делото.

Длъжни ли сте да се присъедините, за да се ползвате от едно евентуално решение?

Не. Всеки, който отговаря на критериите за част от Колектива (вж. по-долу) ще се ползва от едно решение в полза на Колектива, независимо дали са се присъединили изрично към делото или не.

Към делото следва да се присъединят тези представители на Колектива, които искат да участват активно в неговото разглеждане – да представят или оспорват доказателства, да правят искания и възражения и т.н. Това е сериозен ангажимент, поради което всеки, който иска да каже нещо или да представи доказателства, може да ни ги праща на [email protected], а ние ще се погрижим за представянето на аргументите и доказателствата пред съда.

Който желае да не попада под силата на едно евентуално решение по колективните искове, а би желал да търси правата си срещу нарушителя отделно, може да поиска да бъде изключен от колектива с молба до съда, съгласно чл.383, ал.1, т.2 ГПК.

Кой може да се присъедини?

Към делото могат да се присъединят физически лица, които твърдят да са увредени от замърсяването на въздуха на територията на Столична община и са отговаряли на характеристиките на Колектива в периода от 01.01.2015г. до 29.05.2017г., или организации, които твърдят да представляват засегнатите физически лица. Такива са:

 1. Физически лица, които се чувстват засегнати от замърсяването на въздуха в периода от 01.2015г. до 29.05.2017г. (физически увреждания или психически дискомфорт) и в този период са живели, работили и/или учили на територията на Столична община, съгласно административно-териториалното делене в Република България:
 • Под „живущи“ се разбират физически лица, които са с постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община;
 • Под „работещи“ се разбират физически лица, които са с месторабота по трудов договор или регистрирано място на извършване на дейност (в качеството си на самонаети или самоосигуряващи се лица), както и всякакво друго основание, което е свързано с траен работен ангажимент на територията на Столична община;
 • Под „учащи“ се разбират лица, които учат: начално, основно, средно, полу-висше или друго образование в редовна форма в учебно заведение, намиращо се на територията на СО;
 1. Юридически лица с нестопанска цел или неперсонифицирани организации, които си поставят за цел:
 • Защитата на правата и интересите на физическите лица по предходната точка и/или
 • Защитата на колективния интерес на физическите лица от предходната точка и/или
 • Защита на неопределен кръг лица срещу нарушения от типа на наднорменото замърсяване на въздуха

Как можете да се присъедините?

Всеки, който отговаря на обективните критерии, за да се счита за част от Колектива и желае да се присъедини към делото, може да го направи с молба в свободен стил до:

Софийски градски съд, I-20-ти състав, гр.д. №6614/17г.

и я изпрати на адрес:

гр. София 1000, бул. Витоша №2 („Съдебната палата“).

Към молбата си трябва да приложите доказателствата, с които разполагате, които доказват, че сте част от Колектива.

За Ваше улеснение, прилагаме бланка за молба до съда.

Докога можете да се присъедините?

Крайният срок, до който може да се присъедините е 1 октомври 2018 г. Изпратените по пощата молби с клеймо до 1 октомври ще се считат за подадени в срок, независимо кога са пристигнали в съда.

Възможно е съдът да Ви даде указания за представяне на допълнителни данни/доказателства, за да Ви допусне до участие по делото.

Ако имате въпроси, пишете на [email protected] или ползвайте формуляра по-долу.

През следващите седмици и месеци ще търсим контакт с експерти в области, свързани с качеството на въздуха, факторите, които му влияят и ефектите от влошаването му (алерголози, пулмолози, климатолози, инженери, еколози, химици и др.), които да ни осигурят доказателства за състоянието и качеството на въздуха в София и да ни помогнат с експертизи и мнения. Ако знаете за такива хора, или вие самите сте експерт в областта, свържете се с нас.

Също така, ако сте част от неправителствена организация регистрирана в София с фокус – мръсния въздух в столицата и която би искала да се включи в иска, свържете се с нас чрез следния формуляр.

Формуляр за участие 

  С какво мога да помогна? (задължително)
  дарениеекспертизаучастие като съищецдруго

  Желая да бъда уведомяван
  ДаНе