20.05.2024

Инициатори

“Група за чист въздух” бе създадена с подкрепата на следните организации и адвокати:

Това е първата в България неправителствена организация, която е профилирана и се занимава специално със заболяването диабет тип 2, предизвиквано или обостряно от замърсения въздух.

„За земята“ е неправителствена организация, работеща за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Организацията работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Дейността на организацията е съсредоточена в опазване и възстановяване на околната среда. „За земята“ събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда; съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата; организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда.

Наследник на инициативата „Спаси метрото“ (2009г.), Спаси София бе създадена в началото на 2015г. като неправителствена организация, следяща за инфраструктурните проекти на Столичната община и подобряването на градската среда в София. Сред най-успешните ни проекти са изготвянето на детайлен проект за въвеждането на нощен градски транспорт в София, обновяването на визуалнаната информация в метрото и на летището, връщането на трамвай 6 в Лозенец, насочване на общественото внимание към лошото качество на новоремонтирани обекти, създаване на проект за Парк Македония, пълна промяна на Наредба 2 на МРРБ, акция срещу мръсния въздух в София чрез оборудването на редица паметници в града с противогази и др.

Центърът за независим живот – София (ЦНЖ) е неправителствена, нестопанска организация на хора с увреждания, регистрирана като сдружение за извършване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ЦНЖ работи за промяна на държавната политика в сферата на уврежданията в България от 1995 г., като активно се застъпва за ценностите на независимия живот и прилагането на социалния модел на увреждането.

  • адв. Димо Господинов

Димо Господинов е вписан като адвокат през януари 2015г. в Софийска адвокатска колегия. Живее и практикува в гр. София от 2006г. до днес. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ (випуск 2012г.). Специализира права на човека към БАПЧ, има 7 години професионален стаж, свързан с правото. Практикува търговско и административно право, процесуално представителство по граждански и търговски дела, има опит като процесуален представител по колективни искове.

  • адв. Иван Велов

Иван Велов е адвокат, вписан като такъв през 2008г. в Софийска адвокатска колегия. Живее и практикува в гр. София. Магистър по право от ЮЗУ „Неофит Рилски“ (випуск 2003г). Специализира Право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“. Практикува екологично право и е участвал като процесуален представител по много дела, свързани със зелени каузи . Има над 10 години юридически стаж, свързан с местната публична администрация, околна среда и процесуално представителство.

  • адв. Христо Христев

Христо Христев е адвокат, вписан през март 2012г. в регистъра на Софийска адвокатска колегия, както и съдружник и управител в адвокатско дружество „Христев и Черпоков“ отново към САК. Живее и практикува в гр. София от 1997г. насам. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ (випуск 2003г.), доктор по Право на ЕС към СУ и доктор по Публично право от Университета на Лорен, Франция. От 2007г. насам преподава Право на ЕС в СУ, като от 2012г. е главен асистент. Преподава право и в други висши учебни заведения в България и чужбина. Автор на редица статии, студии, учебници и други публикации, свързани с правото на ЕС. Учредител и член на УС на Българска асоциация по европейско право.