20.05.2024

Колективните ни искове

На 29 май 2017г. внесохме в Софийски градски съд три колективни иска срещу Столичната община.

В чий колективен интерес сме завели исковете (кой е “колектива”):

 • живущи, работещи и учащи на територията на СО граждани;
 • в периода от 2015 до 2017г.;
 • наследниците на софиянци, които са починали в следствие на мръсния въздух;

Какви са основанията на исковете:

И трите иска имат едно общо основание – неправомерното бездействие на Столична община по отношение на задълженията й за управление и контрол на дейностите по качеството на атмосферния въздух над територията й. Т.е. – твърдим неизпълнение на 5 конкретни нейни задължения за периода от 01.01.2015г. поне до 29.05.2017г., които са довели до замърсяване на въздуха в София:

 • Липса на Програма за КАВ (качество на атмосферния въздух) – чл.27 ЗЧАВ (Закон за чистотата на атмосферния въздух);
 • Непредприемане на мерките за осигуряване на чист въздух по чл.28а ЗЧАВ, а именно:

– да създават зони с ниски емисии на вредни вещества;

– да ограничават употребата на определени видове горива за битово отопление от населението;

– да ограничават движението на моторни превозни средства.

 • Липса на актуален Оперативен план за ограничаване на уврежданията върху здравето на населението, когато съществува риск от превишаване на установените норми или алармени прагове, при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори  по чл. 30 ЗЧАВ;
 • Липса на искания за по-строги норми за емисии от неподвижни източници по чл. 9, ал.6 вр. ал.5 ЗЧАВ;
 • Бездействие и неефективни действия по отношение задълженията на СО да информира гражданите за замърсяването.

Какво искаме:

Ние не искаме обезщетение от Столична община, това могат да го искат само отделните граждани в отделни производства, но те ще се ползват от констатациите на съда при решаване на настоящите колективни искове. Трите иска имат три отделни искания, както следва:

 • Да се установи бездействието на СО в периода 2015-2017-та година, което е довело до замърсяване и евентуално е увредило здравето на граждани;
 • Да се преустанови противоправното бездействие;
 • Да се предприемат мерки за компенсиране на увредения колективен интерес (тук са всякакви мерки, които СО може да предприеме, за да подобри околната среда в София);

 

Отвори документа с трите иска