13.06.2024
Делото

УСПЯХМЕ! Осъдихме общината за мръсния въздух в София!

На 9 ноември 2021г. получихме решението, с което Столична община е осъдена по колективните ни искове като причинител на замърсяването на въздуха в София!

След 4 години и половина битки, съдът установи това, което всички софиянци знаят, а именно – че общината с действията и бездействията си е допуснала наднормени емисии на фини прахови частици (ФПЧ 2.5 и 10), което е довело до риск за здравето на гражданите.

Беше трудна борба, най-вече да се заведе този иск. Това е един проблем, който е с натрупване, дълги години, софиянци, малко или много, са свикнали да живеят на мръсен въздух, естествено, не трябва да свикват. – адв. Димо Господинов.

Не само това, но и съдът установява, че замърсяването продължава, поради което осъжда Столична община в срок до 12 месеца да предприеме ефективни мерки. Част от тях са:

  • въвеждане на зони с ниски емисии на ФПЧ, забрана за битово горене и ограничение на транспорта в дните, при които има наднормено замърсяване
  • стимули за използване на алтернативни незамърсяващи методи за отопление
  • изграждане на цялостна свързана велосипедна мрежа, която да позволява лесно и безопасно придвижване между отделните квартали
  • анализ на възможностите за изграждане на етажни паркинги в жилищните и търговските зони и увеличаване на наличните буферни паркинги
  • анализ на това защо не се повишава използването на градския транспорт

Доволни сме, в крайна сметка съдът казва, че сме напълно прави 2017-та да заведем иск и в момента също имаме основание да твърдим, че се бездейства, с което замърсява въздуха.  – адв. Димо Господинов.

Това е голям успех за софиянци и България, тъй като показва, че гражданите могат с общи усилия чрез колективни искове да отстояват правата си на чист въздух и чиста околна среда. Благодарим на всички организации, които взеха участие в делото до момента – За Земята, Спаси София, Център за независим живот, Асоциация Диабет тип 2, както и адвокатите – Димо Господинов, Александър Коджабашев, Иван Велов и Христо Христев. Благодарим на всички дарители, без чиято помощ нямаше да се справим с разноските.

От даренията от граждани ни останаха 3955лв., които ще използваме за каузи свързани с въздуха в София. Очакваме и вашите предложения за подобни инициативи, в които можем да се включим финансово.

#ЗаЧистВъздух

Христо Илиев

Завършил Европеистика в СУ и Териториално развитие в Мадрид. Съосновател на Спаси София през 2015г. и отговарящ за инициативите за по-чист въздух в София, част от които е и делото заведено през май 2017г. срещу Столичната община в партньорство с Асоциация Диабет тип II, За земята и Център за независим живот.