20.07.2024
Знаете ли, че...

Софиянци не ходят пеша, заради лошата инфраструктура

Макар и индиректно, състоянието на пешеходната инфраструктура оказва съществено влияние върху замърсяването на въздуха. Проучване на Визия за София от изминалата година показва, че едва 12% от жителите на града се придвижват пеш. Като основна причина за нежеланието си да се движат пеша, анкетираните изтъкват лошото състояние на тротоарите.

Докато Столична община се опитва да накара софиянци да „слезнат от автомобилите”, броят на автопарка продължава да нараства с 600 всеки ден, а всяка втора кола е над 20 години. Нивото на моторизация в София пък е едно от най-високите в ЕС – близо 600 автомобила на хиляда души. 

Христо Илиев

Завършил Европеистика в СУ и Териториално развитие в Мадрид. Съосновател на Спаси София през 2015г. и отговарящ за инициативите за по-чист въздух в София, част от които е и делото заведено през май 2017г. срещу Столичната община в партньорство с Асоциация Диабет тип II, За земята и Център за независим живот.