13.06.2024
Новини

Искът е подаден

Днес заедно с неправителствените организации: Спаси София, За Земята – Достъп до правосъдие, Асоциация Диабет тип 2 и Център за независим живот, както и адвокатите Dimo Gospodinov, Христо Христев и Иван Велов направихме първата крачка за по-чист въздух в София и внесохме иск в Софийски градски съд срещу Столична община по повод бездействието й по въпроса за замърсяването на въздуха.

Христо Илиев

Завършил Европеистика в СУ и Териториално развитие в Мадрид. Съосновател на Спаси София през 2015г. и отговарящ за инициативите за по-чист въздух в София, част от които е и делото заведено през май 2017г. срещу Столичната община в партньорство с Асоциация Диабет тип II, За земята и Център за независим живот.